1395:-

Soundcraft Notepad 5

Liten kompakt 5-kanals mixer.

Liknande produkter till Soundcraft Notepad 5

Soundcraft EPM8

Soundcraft Ghost 24, beg

Soundcraft Notepad 8FX

Soundcraft Notepad 12FX